Onderzoek door de ogen van jongeren

Onderzoek door de ogen van jongeren

Samen met jongeren, ouders, behandelaren, organisaties en beleidsmakers proberen we een beter perspectief te geven aan jongeren met ernstige en langdurige problematiek.

Regelmatig zien we bij zorginstellingen of horen we in de media en om ons heen noodkreten van jongeren met ernstige en langdurige psychische problemen. Deze jongeren passen niet altijd binnen de bestaande classificaties waardoor hulp mogelijk niet goed aansluit. Het is daarom van groot belang om te zoeken naar manieren waarop we met deze jongeren kunnen samenwerken aan een beter perspectief op een fijne toekomst. In DevelopRoad onderzoeken we wie deze jongeren zijn en hoe we deze jongeren beter kunnen ondersteunen. Samen met jongeren, ouders, behandelaren, organisaties en beleidsmakers gaan we de komende jaren door middel van gecombineerd kwalitatief en kwantitatief onderzoek aan de slag.

Subsidies

Dankzij steun van FNO Zorg voor Kansen, programma GeestKracht is het onderzoek DevelopRoad in volle gang!

Meer weten?

Ben je enthousiast over dit onderzoek en wil je graag meer weten? Leuk! Wij zoeken jongeren, behandelaren en ouders om mee te doen in de verschillende fasen van het onderzoek!

Weet je nu al dat je mee wilt doen of wil je meer weten? Mail dan naar: developroad@lumc.nl